กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนสุเหร่าเขียว

โทร.02-925-6151 โทรสาร.02-925-6151 Line : @sk2017
หมู่ที่ 8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 E-mail : sulaokheoschool@gmail.com